Nozul dövme parçalarının kalite kontrolü

Bu makalede, denetim sırasında ortaya çıkan kalite sorunlarının bir özeti ve kısa bir analizi sunulmaktadır. devralma dövmeleri̇ni̇n üreti̇m süreci̇ Ekipman denetimi perspektifinden, özellikle standartların anlaşılması, üretim süreçlerinin ve üretim unsurlarının yorumlanması, yerel yeni süreçlerin ve teknolojilerin tanınması ve malzeme biliminin profesyonel temelinin yeniden öğrenilmesi dahil olmak üzere malzeme erimesi ve metalik olmayan kapanımların analizi, Nozul dövme imalatının kalite kontrolünü iyileştirmeyi amaçlamaktadır.

1. Giriş

Boru dövmeleri genellikle çeşitli mekanik yükler taşır ve yüksek sıcaklıklara ve yüksek basınca dayanabilir, bu nedenle dövme parçalar da çok katıdır. Ürünlerin kalitesi dövme i̇malati sonraki işleme ekipmanının kalitesini ve ömrünü doğrudan etkiler ve önemi açıktır. Tartışma için örnek olarak 16MND5 malzemeden yapılmış nozul dövmesini ele alıyorlar.

2. Üretim Tanıtımı

2.1 Bağlantı dövmeleri için malzemeler, süreçler ve kalite kontrol noktaları

Nozul dövme parçalarının üretim süreçleri temel olarak malzeme eritme, döküm, dövme işlemlerini içerir, ısıl işlem, talaşlı imalatvb. Çelik eritme işlemi, deoksidasyon ve vakumlu gaz giderme için Al eklenmiş elektrikli bir fırında yapılmalıdır. Dövme imalatının kalite kontrol noktaları temel olarak başlangıç incelemesi, malzeme eritme analizi, performans ısıl işlemi, kesme performansı testi, mekanik özellik incelemesini içerir, NDT (ultrasonik muayene, manyetik parçacık muayenesi, sıvı penetrant muayenesi), vb. Bağlantı borusu dövmelerinin teslimat durumu kaynak öncesi su verme ve temperlemedir.

2.2 Nozul dövme parçaları için kabul standartları ve spesifikasyonlar

Devralma dövmeleri için kabul standartları ve şartnameler, bir imalat taslağı, kalite planı, sözleşme belgeleri, teknik şartnameler, çizimler, muayene prosedürleri ve tasarım çizimlerinde belirtilen imalat ve muayene standartlarını içerir.

3. Devralma dövmelerinin kalite kontrolünün denetlenmesi

3.1 Denetim kalite kontrol temeli

Denetim kalite kontrolünün ana temeli, üretim taslağı, kalite planı, sözleşme belgeleri, teknik şartnameler, çizimler, denetim prosedürleri, üretim süreçleri, işletim prosedürleri, kalite güvence belgeleri, denetim yönetimi belgeleri, uygunsuzluk (NCR) yönetim düzenlemeleri vb. içerir; Üretim sürecinde, ilgili standart belgelere kesinlikle uyulmalıdır.

3.2 Nozul dövme parçalarının ana üretim süreçlerinin tanıtımı ve analizi (döküm, dövme, ısıl işlem, talaşlı imalat)

 • (1) Malzeme eritme: Temel süreç çelik üretimi ve hazırlığı → elektrikli fırın eritme → rafine fırın rafine etme (fosfor giderme, kükürt giderme, alüminyum deoksidasyon, vb.) → tandiş öldürülene ve vakumla işlenene kadar çift fırınlı döküm → vakumlu dökümdür. Ergitme işlemi, çoklu ergitme analizlerini ve kimyasal bileşim ayarlamalarını içerir;
 • (2) Dövme: serbest dövme için yaygın olarak kullanılan hidrolik pres;
 • (3) Performans ısıl işlemi: normalleştirme, su verme ve temperleme işlemleri dahil olmak üzere endüstriyel gaz fırınlarında ve elektrikli fırınlarda gerçekleştirilir;
 • (4) İşleme: Özel işleme alanlarında, işleme için özel işleme ekipmanı, özel personel ve özel pozisyonlar kullanılır;
 • (5) Mekanik performans denetimi: genellikle özel denetim ve test aletleri ve ekipmanları ile donatılmıştır;
 • (6) Tahribatsız test: Tasarım gerekliliklerine göre kalem kalem gerçekleştirin.
 • Özellikle malzeme kaynaklarının izlenmesi, çelik külçelerin baş ve alt kısımlarının kesilmesi vb. konularda olmak üzere, dövme parça üretiminde kilit süreç düğümlerinde (döküm, dövme, ısıl işlem) denetim ve kontrol çabalarının güçlendirilmesi gerektiğine işaret edilmektedir.

3.3 Malzeme Analizi

Bu nozul dövme malzemesi iki kilit noktaya sahip olmalıdır: kaynaklanabilirlik ve sertleştirilebilirlik, mükemmel mekanik özellikler, oda sıcaklığı akma dayanımı, nihai kırılma gerilme dayanımı, plastisite, tokluk, korozyon direnci ve soğuk kırılganlık. Nozul dövme parçalarının performansı esas olarak malzemenin özelliklerine ve döküm, dövme ve ısıl işlem süreçlerine bağlıdır. Malzemenin performansı, esas olarak kimyasal bileşimi tarafından belirlenen temeldir (bkz. Tablo 1 ve 2). Kaynak performansı gereksinimleri nedeniyle, karbon içeriği 0.20%'yi geçemez. Bu tip çeliğin mekanik özellikleri ve sertleşebilirliği esas olarak Mn, Si, Ni ve Mo gibi az miktarda alaşım elementlerinin eklenmesine bağlıdır. Mn, deoksidasyon ve kükürt giderme işlevleri ile güçlendirme için temel bir elementtir. İçeriği genellikle 1.6%'nin altındadır ve aşırı içerik çeliğin plastisitesini, tokluğunu ve kaynak performansını önemli ölçüde azaltacaktır. Ni ve Mo taneleri rafine edebilir ve dispersiyonu artırabilirken, Si ve Al antioksidan ve yatıştırıcı deoksijenasyon işlevlerine sahiptir. Dövme parçaların boyutları ve kalınlıkları değiştikçe, sertleşebilirliğin özellikle önemli hale geldiği vurgulanmalıdır, çünkü nozul dövmelerinin mekanik özelliklerini doğrudan etkiler ve aynı zamanda kalite analizinin odak noktasıdır. Aynı zamanda, S, P, N, H ve O'nun zararlı elementler olduğu ve toplam miktar göstergeleri Σ (S+P+N+H+O) erimiş çeliğin saflığını ölçmek için ana gösterge olduğu da belirtilmelidir. 2000 yılından sonra, Σ (S+P+N+H+O) ≤ 50 × 10-6 Çin'in dövme üretimi tarafından takip edilen hedeftir. Dehidrojenasyon, deoksijenasyon ve S ve P elementlerinin saflaştırılması metal eritme işleminde her zaman temel görevler olmuştur ve içerikleri de malzemelerin kalitesini belirlemek için ana göstergelerden biridir. Dövme üretiminde, dövmelerin mekanik özellikleri genellikle malzemenin kimyasal bileşimi ayarlanarak iyileştirilir.

 • (1) Karbon eşdeğeri Ceq = C + Si/24 + Mn/6 + Ni/40 + Cr/5 + Mo/4 + V/14 = 0,55 - 0,65
 • (2) Kaynak yeniden ısıtma çatlağı duyarlılık katsayısı △ G = 3,3Mo + Cr + 8,1V-2 ≤ -0,1.

Karbon eşdeğeri, çeliğin kaynaklanabilirliğini değerlendirmek için önemli bir referans endeksidir.
Karbon eşdeğeri ne kadar yüksekse, çatlama eğilimi o kadar artar ve çeliğin kaynaklanabilirliği o kadar zayıflar.
Tablo.1 Nozullar için kullanılan Mn Ni Mo alaşımlı çelik dövmeler için kimyasal bileşim gereksinimleri (Al-killed deoksijenasyon ve vakumlu gaz giderme ile)

Element Kepçe analizi (%) Ürün Analizi (%)
Karbon <0.20 <0.22
Manganez 1.15-1.55 1.15-1.60
Fosfor <0.012 <0.012
Sülfür <0.012 <0.012
Silikon 0.10-0.30 0.10-0.30
Nikel 0.50-0.80 0.50-0.80
Krom <0.25 <0.25
Molibden 0.45-0.55 0.43 0.57
Vanadyum <0.01 <0.01
Bakır <0.20 <0.20
Alüminyum Daha iyi<0,04 <0.04
Matkap <0.03 <0.03

Tablo.2 Boru Dövme Parçaları için Malzeme Üretim Anahatları (16MND5) Kimyasal Bileşim

Sınıf 16MND5
Element Kepçe analizi (%) Ürün Analizi (%)
C <0.20 <0.22
Mn 1.15-1.55 1.15-1.60
P <0.008 <0.008
S <0.005 <0.005
Si 0.10-0.30 0.10-0.30
Ni 0.50-0.80 0.50-0.80
Cr <0.15 <0.15
Mo 0.45-0.55 0.43-0.57
V <0.01 <0.01
Cu <0.08 <0.08
Al <0.04 <0.04
Co <0.03 <0.03
As 0.01 0.01
Zn 0.01 0.01
Sn 0.002 0.002
B 0.0003 0.0003
H 1,5 ppm 0,8 ppm
O,N veri sağlayın veri sağlayın

3.4 Gözetim Kalite Süreç Kontrolü

Denetim çalışmaları standart şartnameler, üretim taslağı, kalite planı, sözleşme belgeleri, teknik şartnameler, çizimler, denetim prosedürleri, üretim süreçleri, işletme prosedürleri, denetim yönetimi belgeleri, uygunsuzluk (NCR) yönetim yönetmelikleri vb. ile yürütülür ve esas olarak W ve H noktalarının tanıklığı ve denetimi dahildir. Bu denetimler personel, makine, malzeme, yöntem ve çevre açısından tek tek sıkı bir şekilde gerçekleştirilir.

 • (1) "Personel" denetimi esas olarak özel operasyon personeli, tahribatsız muayene personeli, fiziksel ve kimyasal analiz, mekanik performans testi personeli ve görsel muayene personelinin yeterlilik denetimini ifade eder. Örneğin, basınçlı kapların tahribatsız muayenesini yapan personel ilgili yeterlilikleri almalı ve fiziksel ve kimyasal analiz ve mekanik performans testi operatörleri de fiziksel ve kimyasal muayene personelinin çalışmasına izin verilebilmesi için orta seviye veya üzeri bir teknik yeterlilik belgesine sahip olmalıdır.
 • (2) "Makinelerin" denetimi, esas olarak ekipmanın uyumluluğunu, uygunluğunu ve etkinliğini incelemek için işleme ekipmanının, performans test makinelerinin, hidrolik test pompalarının, tahribatsız test aletlerinin vb. incelenmesini ifade eder. Ekipman ve proses ekipmanı üstlendikleri görevlerle uyumlu olmalıdır. Oda sıcaklığında çekme testi makineleri, yüksek sıcaklıkta çekme testi makineleri, UT muayene aletleri vb. gibi ilgili standartların hükümlerine uygun olmalı ve tam donanımlı, normal, iyi durumda ve kalibrasyon süresi içinde olmalıdır. Üretim birimi, ekipman ve proses ekipmanının kullanımı ve bakımı için yönetim düzenlemeleri, bir iş sorumluluğu sistemi oluşturmalı, ekipman arşivleri oluşturmalı ve düzenli denetimler yapmalıdır.
 • (3) 'Malzeme' esas olarak dövme parçaların hammaddelerini ifade eder. Hammaddeler, dövme parçaların devralınması için temel ve garantidir. Hammaddelerin gözetimi ve denetimi, fiziksel tanımlama denetimi yoluyla ve diğer yandan eritme analizi raporlarının, kimyasal analiz raporlarının ve malzemelerin yargı ve kontrol için tamamlanma verilerinin incelenmesi yoluyla gerçekleştirilir.
 • (4) "Kanun" esas olarak ekipmanla ilgili üretim süreçlerini, yönetim prosedürlerini, denetim prosedürlerini, kabul standartlarını vb. denetler. Dövme temperlemesini devraldıktan sonra kesme test malzemesinin çizimlere uygun olup olmadığı, numune alma yönteminin şartname gerekliliklerini karşılayıp karşılamadığı gibi üretim süreçlerinin, prosedürlerinin, muayene prosedürlerinin ve kabul standartlarının uygunluğunu ve etkinliğini gözden geçirin ve örneğin, başlangıç denetimi sırasında, üretim taslağını, kalite planını, çizimleri, muayene prosedürlerini, üretim süreçlerini, kurumsal nitelikleri, personel niteliklerini, üretim ve üretim yeteneklerini vb. gözden geçirin; Sahada incelenen teknik belgelerin kontrol edilip edilmediği ve etkili olup olmadığı.
 • (5) Çevresel denetimler de gereklidir. Çevre, dövme parçaların kalitesini etkileyen önemli bir faktördür. Sadece güvenli ve medeni üretim için bir gereklilik değil, aynı zamanda işlevsel ve teknik gereksinimleri de karşılar. Örneğin, malzeme eritme işleminde temel süreç çelik hazırlama → elektrikli fırın eritme → rafine fırın rafine etme (fosfor giderme, kükürt giderme, vb.) → tandiş vakum işlemine çift fırın kombine döküm → vakumlu dökümdür. Çelik pota, arıtma fırını ve tandişin ön işlemi çok katıdır ve ikincil oksidasyonu önlemek ve tandişi dökümden korumak gerekir. Nozul dövmedeki metalik olmayan inklüzyonların bir kısmı kendi kendine oluşurken, diğer kısmı çelik külçeye giren harici inklüzyonlardır. Dahası, harici kalıntıların çelik külçeye verdiği zarar son derece büyüktür, bu da ortam kalitesinin nozul dövmenin kalitesini doğrudan etkilediğini gösterir. Örneğin, mekanik performans testi, test cihazlarının durumunun gereksinimleri karşıladığından emin olmak için kışın sıcak ve yazın serin bir ortam gerektirir. Örneğin, ultrasonik test, sıvı penetrant testi ve manyetik parçacık testi (PT, MT, UT testi), bu testlerin sıcaklık koşulları üzerinde sınırlamaları olduğundan, iş parçasının yüzey sıcaklığının ölçülmesini gerektirir. PT için test sıcaklığının 10 ℃ -50 ℃ arasında olması gerekir; Bunu koordine etmek için birden fazla yöntem kullanıyoruz.
 • (6) W ve H noktalarının şahitliği 100% katılımını sağlamalıdır ve dövme parçaların görsel muayenesi ve boyutsal muayenesi gibi bireysel R noktaları da W noktasına göre şahitlik edilebilir.
 • (7) Devriye denetimi, imalat denetiminde kalite kontrolün sağlanması için önemli bir araç ve süreçtir. Şahit noktalar arasındaki boşlukları ve eksiklikleri birleştirir ve doldurur. Üretim çizimlerinin hasar görmesi ve arızalanması, iş parçalarının yanlış tanımlanması, test ekipmanı ve ölçüm aletlerinin kullanım süresinin dolması, hurdaya ayrılan ürünlerin izole edilmesi ve uygun olmayan ürünlerin daha sonra işlenmesi gibi birçok sorun denetim sırasında keşfedilir.

3.5 Gözetim Kalite Belge Kontrolü

Denetim kalite belge kontrolü temel olarak denetim raporlarını, tamamlama raporlarını, kalite planı incelemelerini, denetim prosedürlerini, NCR incelemelerini, üretim süreçlerini, süreç çizimleri incelemelerini içerir ve inceleme süreci sırasında büyük miktarda çalışma, standartlara, denetim prosedürlerine, kabul standartlarına vb. aşina olmayı içerir.
Kabul kriterlerini örnek olarak ele alırsak, şimdi şu şekilde açıklanmaktadır:
Nozullar için kullanılan Mn Ni Mo alaşımlı çelik dövmeler için kabul standart değerleri:
(1) Mekanik özellikler için belirtilen değerler Tablo 3'te listelenmiştir.
(2) Son işlemeden sonra, kaynak yapılacak yüzeyde sıvı penetrant muayenesi (PT) yapılmalıdır. Tasarımda belirtilen muayene standartlarına göre muayene edin.
Kayıt koşulları ve denetim kriterleri: Boyutu 1 mm'ye eşit veya daha büyük olan tüm kusurlar kaydedilmelidir.
Aşağıdaki belirtileri gösteren herhangi bir kusur niteliksiz olarak kabul edilecektir:

 • 1) Doğrusal ekran;
 • 2) Boyutları 3 mm'yi aşan doğrusal olmayan ekran;
 • 3) 3 mm'den daha az aralıkla sıralar halinde düzenlenmiş üç veya daha fazla ekran;
 • 4) 100 cm2'lik dikdörtgen bir alanda 5 veya daha fazla yoğun iz vardır. Dikdörtgenin uzun kenarı en fazla 20 cm'dir ve en şiddetli iz değerlendirmesinin yapıldığı alanda yer almaktadır.

(3) Hacim denetimi
İç kusur muayenesi ultrasonik muayeneyi (UT) benimser. Muayene süresi, parçaların son işlenmesinden sonra yapılmalı ve şekillendirildikten sonra muayene edilemeyen parçalar mümkün olduğunca erken muayene edilmelidir. Ultrasonik muayenenin uygulama yöntemi yönetmeliklere uygun olmalıdır.
Tablo.3 Mekanik özellikler için gerekli değerler

Test öğeleri Test sıcaklığı ° C Performans Belirtilen değer
Çevresel (Yatay) (3) Eksenel (uzunlamasına) (3)
Gerginlik Oda sıcaklığı R0.002 >400MPa
Rm 550/670MPa
A%(5D) >20
350 R0.002t >300MPa
Rm >497MPa
KV impuls 0 Minimum ortalama 56J 72J
Bireysel minimum değer (1)  40J 56J
-20 Minimum ortalama 40J 56J
Bireysel minimum değer (1)  28J 40J
20 Bireysel minimum değer 72J 88J
(1) Kabul, yalnızca üç numuneden oluşan her grupta en fazla bir sonuç belirtilen ortalama değerden düşük olduğunda yapılır.
(2) Ne dövme programı ne de test sonuçları yatay göstergeyi doğru bir şekilde gösteremiyorsa, numuneler aynı derinlikten alınmalı ve doğru bireysel minimum değerler elde etmek için hem yatay hem de dikey yönde test edilmelidir.
(3) Çevresel örnekleme derinliği: 40X80mm; Eksenel yön: 80X160mm.

Probun karakteristik parametreleri genellikle aşağıdaki gibidir:
Doğrudan ışın denetimi: Farklı yapılara göre prob frekansı 4MHz veya 2MHz'dir.
Eğik ışın denetimi: Farklı yapılara göre, prob frekansı 2MHz veya 1MHz ve yansıma açısı 45 ° 'dir.
(4) Manyetik parçacık denetimi
Boyutu 1 mm'ye eşit veya daha büyük olan tüm kusurlar kaydedilmelidir.
Aşağıdaki manyetik işaretleri gösteren tüm kusurlar konumlarıyla birlikte işaretlenmeli, kaldırılmalı veya onarılmalıdır:

 • 1) Doğrusal manyetik izler;
 • 2) Boyutları 3 mm'yi aşan doğrusal olmayan manyetik izler;
 • 3) 3 mm'den daha az aralıkla sıralar halinde düzenlenmiş üç veya daha fazla manyetik iz; veya 3-6 mm aralıklı ve 15 mm'den daha büyük bir dağıtım uzunluğuna sahip manyetik izler. İki manyetik iz arasındaki mesafe küçük olanın uzunluğunun iki katından azsa, bu iki manyetik iz tek bir manyetik iz olarak kabul edilir. Bu manyetik hattın toplam uzunluğu, iki manyetik hattın uzunlukları artı bu iki manyetik hat arasındaki mesafenin toplamı olmalıdır.

3.6 Denetim koordinasyonu ve bilgi iletişim çalışmaları

Koordinasyon ve bilgi iletişimi, ekipman gözetim personelinin sahip olması gereken temel yeteneklerdir; sorumlulukların net bir şekilde yerine getirilmesi, önemli olayların zamanında bildirilmesi ve genel iletişimde hiçbir ihmalin olmaması.

3.7 Yaygın kalite sorunları ve kontrol önlemleri

Nozul dövme malzemesinde, esas olarak Si'den oluşan önemli miktarda metalik olmayan cüruf bulunmaktadır.2O3. Odaklanılan konu, dövmenin mekanik özelliklerinin nitelikli olmaması, tahribatsız testin nitelikli olmaması ve kesici takımın gereksinimleri karşılamamasıdır. Kalite sorunlarının nedenlerini ve iyileştirme önlemlerini analiz etmek için özel bir toplantı düzenleyerek, tartışma ve analizden sonra, maruz kalan cürufun esas olarak çelik üretim sürecinden kaynaklanan alüminyum oksit olduğu tespit edildi. Çelik üretim süreci, herhangi bir anormallik olmaksızın her zaman olgun yöntemleri, süreçleri, teknolojileri ve malzemeleri benimsemiştir, ancak bazı eksiklikler bulunmuştur:

 • (1) Döküm sıcaklığı kontrolü kararsızdır ve döküm sıcaklığı kontrol aralığı genellikle çok dardır. Yüksek sıcaklıkta döküm, çelik külçenin katılaşması sırasında inklüzyonların büyümesi ve yüzmesi için yeterli zamana sahip olmasını sağlayabilir. Yine de, refrakter malzemelerin erozyonu, döküm sırasında emme ve ikincil oksidasyon nedeniyle çelikteki inklüzyonu ciddi şekilde artırır. Düşük sıcaklıkta döküm, yüzmenin dahil edilmesine elverişli değildir. Kararsız döküm sıcaklığı kontrolü, bir yandan çok fazla alüminyum oksit üretirken, diğer yandan inklüzyon yüzdürme süresini kısaltır.
 • (2) Döküm hızı nispeten düşüktür ve çelik külçelerin döküm hızı dakikada 5 ton civarındadır. Düşük döküm hızı, döküm sıcaklığının düşürülmesine eşdeğerdir, bu da erimiş çeliğin katılaşma süreci sırasında inklüzyonların yüzdürme süresini kısaltır ve böylece çelik külçedeki inklüzyon içeriğini artırır.
 • (3) Erimiş çeliğin aşırı oksidasyonu ve ikincil oksidasyonu şiddetlidir. Ham rafine erimiş çelik C ≤ 0.05% olduğunda, çelikteki oksijen içeriği çok yüksektir, bu da rafine deoksijenasyon için bazı zorluklar ortaya çıkarır; bir yandan, deoksidizörlerin kullanımının arttırılması çelikteki oksit içeriğini artırabilir. Döküm sırasında enjeksiyon akışı uzar, erimiş çeliğin maruz kalma süresi uzar ve ikincil oksidasyon şiddetlidir.
 • (4) Tandiş süreci kısadır ve döküme erken başlanır. Geçmişte, çelik külçelerin dökümü için sıradan 60 tonluk tandiş kullanılıyordu. Son yıllarda, üretimde döküm için, inklüzyonların toplanması ve büyümesi için yeterli zamana izin verebilen ve kalıpta inklüzyonların birikmesine yardımcı olan, erimiş çeliğin saflığını büyük ölçüde artıran ve ürün kalitesini belirli bir ölçüde artıran yeni bir 100t tandiş türü yaygın olarak kullanılmaktadır; Sorunlu çelik külçeler yeni tip 100t tandiş kullanılarak dökülmesine rağmen, tandişteki erimiş çelik, yüksekliğin 3/4'ü kadar yükseldiğinde döküm için açılmıştır. Tandişteki erimiş çelik süreci kısaydı ve sedasyon süresinin daha uzun olması gerekiyordu, bu da inklüzyonların tamamen yüzdürülmesi hedefine ulaşılamamasına neden oldu.
 • (5) Döküm sırasının gözden geçirilmesi gerekir ve sorunlu çelik külçelerin sırası küçük potadan büyük potaya doğrudur. Küçük bir potada az miktarda çelik suyu ve ısı depolanması, çelik sedasyonuna elverişli değildir ve inklüzyonların tamamen yüzdürülmesi hedefine ulaşmaz.
 • (6) Artan üretim görevleri, sık personel değişiklikleri ve yeni çalışanların yetersiz deneyimi nedeniyle, dengesiz döküm sıcaklığı kontrolü ve düşük döküm hızı gibi süreç kontrolü esnektir.
 • (7) Eklenen deoksidizer (Al) miktarının gözden geçirilmesi gerekmektedir.

İyileştirme önlemleri:

 • (1) Alüminyum ilavesinin miktarını ve zamanlamasını kontrol edin ve oksidasyonunu kontrol edin
 • (2) Döküm için 100 tonluk bir tandiş kullanmak ve tandişin temizlik standartlarını ve duvar kalitesini sıkı bir şekilde zorunlu kılmak, süreci artırmak ve inklüzyonların yüzdürme süresini artırmak.
 • (3) Döküm sıcaklığını ve hızını kontrol edin, 5,5 t/dk'dan daha yüksek bir döküm hızı gerektirir ve kalıp içindeki inklüzyonların yüzdürme süresini artırın;
 • (4) Erimiş çeliğin ikincil oksidasyonunu önlemek ve dış kapanımların girişini azaltmak için uzun nozul korumalı döküm uygulamasını teşvik edin.
 • (5) Tandişteki erimiş çeliğin yükselen yüksekliği 1500 mm'nin üzerinde olduğunda, tandişteki erimiş çeliğin soğuma süresini uygun şekilde uzatmak ve inklüzyonları tamamen yüzdürme hedefine ulaşmak için dökme işlemi başlatılmalıdır;
 • (6) Çelik külçeleri birlikte dökerek döküm sırasını değiştirin, önce büyük arıtma paketini (5 #, 6 #) ve ardından küçük arıtma paketini (7 #) dökün.
 • (7) Aşırı oksidasyonu önlemek ve 0,05%'den daha yüksek bir C içeriği gerektirmek için kaba rafine erimiş çeliğin karbon içeriğini kontrol edin.

Yukarıdaki sorunlara yanıt olarak, iyileştirme önlemlerini analiz etmek, tartışmak ve formüle etmek için özel bir toplantı düzenlenecektir. İyileştirme önlemlerinin doğruluğu gelecekteki üretim uygulamaları ile doğrulanacaktır. İşte bazı öneriler:
Öncelikle, evrensel kalite konularına büyük önem verilmeli ve özel araştırmalar yapılmalıdır. Çelik üretiminde metalik olmayan inklüzyonlar için bir araştırma grubu kurmak ve bunları çözmek, özellikle de olumsuz insan davranışlarını azaltmak için büyük çaba sarf etmek gerekir. Dövme parçaların devralınmasında metalik olmayan kalıntılar sorunu çözülebilir; sonuçta, geçmişte başarılı deneyimler ve emsaller olmuştur; İkincisi, inovasyon konusunda iyi olunmalıdır. Uzmanların da söylediği gibi, temiz çelik üretiminde Al2O3 should be eliminated as much as possible before the molten steel enters the crystallizer; Thirdly, writing articles on the tundish, such as using a long nozzle between the refining ladle and the tundish to reduce the total amount of N, adding protective casting (using an immersion nozzle) between the tundish and the crystallizer to prevent secondary oxidation, and adding Mg Ca based coating alkaline lining in the tundish to absorb inclusions effectively.

4. Sonuç

While maintaining traditional and mature methods, processes, and technologies, manufacturing plants must also strengthen and improve in many aspects, such as technology, processes, production, quality assurance, equipment updates, quality innovation, and talent cultivation. Our supervision personnel also face many new problems and challenges, such as familiarity and implementation of response standards and procedures, supervision and execution, implementation of supervision concepts, and performance of supervision functions, all of which require our down-to-earth efforts and dedication. We need to clarify the following:

 • (1) While adhering to the principle of conscientiously doing a good job at witness points, we should strengthen inspection and inspection work and ensure that quality tracking is closely followed and implemented item by item.
 • (2) We should focus on coordinating with various departments of the manufacturing plant, timely grasp the equipment manufacturing status, identify critical paths in the equipment manufacturing process, track the progress of critical paths and nodes, identify and avoid risks as soon as possible, and ensure the smooth progress of the project.
 • (3) Details determine success or failure. Only by looking at the smallest details can we timely detect and stop illegal operations, and at the same time, timely and targeted supervision of manufacturing plants to improve the management level and innovation ability, ensuring the quality of equipment manufacturing.
 • (4) Equipment supervision is a big classroom, where there will be rewards if there is effort and gains if there is hard work.

Author: Jia Lin

İlgili Haberler

 • * İlgili Makale Yok
tr_TRTürkçe