Πρόσφατα αποστολή σε έργα της Μέσης Ασίας

Ανάλυση τάσεων του σφυρηλατημένου πλευρικού τσαγιού 45°

The 45° forged lateral tee is commonly used in the convergence of superheated steam and reheat steam piping, and the stress situation is complicated. The stress situation of the 45° forged lateral tee of the reheat steam pipe of a 660MW supercritical boiler is calculated by the finite element method, and the design of the 45° lateral tee is optimized for comparison. The main steam and reheat steam of large-capacity, high-parameter boilers are mostly led out bilaterally, and it is necessary to utilize the tee to converge the steam conduits to one place. 45° lateral tee is used in increasing […]

Πρόσφατα αποστολή σε έργα της Μέσης Ασίας

Demagnetization technology for thick walled alloy steel pipes after magnetic i……

Based on the characteristics of thick walled alloy steel pipes in eddy current and magnetic flux leakage non-destructive testing, the reason for residual magnetism in the testing process of thick walled alloy steel pipes was analyzed. A new demagnetization method is proposed for alloy materials that are difficult to demagnetize. In practical application, the problem of demagnetization difficulty in non-destructive testing of thick walled alloy steel pipes has been solved, and the effect is obvious. In eddy current and magnetic flux leakage non-destructive testing, it is necessary to add a magnetic field to magnetize the steel pipe due to testing […]

Πρόσφατα αποστολή σε έργα της Μέσης Ασίας

Έρευνα σχετικά με την τεχνολογία γεώτρησης μεταβλητής παραμέτρου για βαθιές οπές στο νικέλιο ba......

Τα κράματα με βάση το νικέλιο χρησιμοποιούνται συχνά ως στρώματα απομόνωσης σε χημικό εξοπλισμό λόγω της εξαιρετικής τους αντοχής στη διάβρωση σε περιβάλλοντα οξείδωσης και αναγωγής. Λόγω της εξαιρετικά υψηλής σκληρότητάς τους, τα κράματα με βάση το νικέλιο είναι επίσης αρκετά δύσκολα στη μηχανική επεξεργασία. Μελετώντας τη διάτρηση και την επεξεργασία οπών σε βαθιές οπές από φύλλο σωλήνων από κράμα με βάση το νικέλιο, υιοθετείται μια διαδικασία μηχανικής επεξεργασίας πολλαπλών σταδίων και μεταβλητών παραμέτρων για τη βελτίωση της απόδοσης διάτρησης βαθιών οπών, την εξοικονόμηση κόστους παραγωγής και τη μείωση των κύκλων επεξεργασίας. 0. Εισαγωγή Για τη βελτίωση της αντίστασης στη διάβρωση, τα φύλλα σωλήνων μεγάλων πετροχημικών δοχείων πίεσης συγκολλούνται συχνά με κράματα με βάση το νικέλιο, όπως [...]

Πρόσφατα αποστολή σε έργα της Μέσης Ασίας

Έρευνα σχετικά με τη μέθοδο υπολογισμού ελέγχου αντοχής του μειωτήρα

Ο μειωτήρας είναι ένα σημαντικό εξάρτημα σωληνώσεων ατμού και νερού στους λέβητες σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Ο υπολογισμός σχεδιασμού και οι μέθοδοι ελέγχου αντοχής των συγκολλημένων μειωτήρων από χαλυβδοέλασμα σε τρία πρότυπα της Κίνας, των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρώπης αναλύονται συγκριτικά και η τοπική κατανομή τάσεων των μειωτήρων αναλύεται με υπολογισμό πεπερασμένων στοιχείων. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι για τον υπολογισμό του πάχους του τοιχώματος του μειωτήρα, οι μέθοδοι υπολογισμού των διαφόρων προτύπων είναι πολύ παρόμοιες. Η διαφορά στα αποτελέσματα του υπολογισμού είναι πολύ μικρή. Ακόμα, για τον έλεγχο της αντοχής της σύνδεσης μεταξύ του μειωτήρα και του ευθύγραμμου σωλήνα, η διαφορά [...]

Πρόσφατα αποστολή σε έργα της Μέσης Ασίας

Ποιοτικός έλεγχος στη διαδικασία κατεργασίας του κυλίνδρου υδραυλικού σφυρήλατου κυλίνδρου

Παρουσιάστηκαν διάφορα είδη διεργασιών κατεργασίας υδραυλικών σφυρήλατων κυλίνδρων και αναλύθηκαν οι κύριοι παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα κάθε διαδικασίας κατεργασίας και προτάθηκαν για τη βελτίωση της ποιότητας της επεξεργασίας συγκεκριμένων μέτρων. Ταυτόχρονα, ο σφυρηλατημένος κυλινδρικός σωλήνας διαφόρων συνήθως χρησιμοποιούμενων διαδικασιών κατεργασίας για σύγκριση επεσήμανε τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του καθενός και το πεδίο εφαρμογής. 0. Εισαγωγή Ο υδραυλικός σφυρηλατημένος κύλινδρος είναι ένα από τα σημαντικά μέρη που χρησιμοποιούνται συνήθως στα σύγχρονα μηχανήματα μηχανικής και σε άλλο εξοπλισμό, η επεξεργασία της διαδικασίας παραγωγής του σφυρηλατημένου κυλίνδρου είναι ένα σημαντικό στοιχείο [...]

Πρόσφατα αποστολή σε έργα της Μέσης Ασίας

Ανάλυση της διαδικασίας διαμόρφωσης για σφυρήλατα σφυρήλατα κυλίνδρων από κράμα αλουμινίου 2A14

Κατά τη δοκιμαστική διαδικασία παραγωγής των σφυρηλατημένων κυλίνδρων από κράμα αλουμινίου 2A14, υιοθετήθηκε ένα σχήμα διαδικασίας ανοίγματος κενών με σταυρωτό σχέδιο, επέκταση του πλαισίου του αλόγου και επιμήκυνση του άξονα του πυρήνα. Η παραγωγή έλασης δακτυλίου πραγματοποιήθηκε σε κατακόρυφη μηχανή έλασης δακτυλίου και παρήχθησαν σφυρήλατα που πληρούσαν τις απαιτήσεις μηχανικών επιδόσεων. Το 2A14 είναι ένα παραμορφώσιμο κράμα αλουμινίου που μπορεί να υποστεί θερμική επεξεργασία και να ενισχυθεί, το οποίο ανήκει στο σύστημα Al Cu Mg Si. Έχει υψηλή αντοχή και θερμοπλαστικές ιδιότητες και είναι κατάλληλο για την κατασκευή εξαρτημάτων υψηλού φορτίου με παχιές διατομές. Χρησιμοποιείται ευρέως σε τομείς όπως η αεροδιαστημική και η πολιτική [...]

Πρόσφατα αποστολή σε έργα της Μέσης Ασίας

Ποιοτικός έλεγχος των σφυρηλατημένων ακροφυσίων

Αυτό το άρθρο παρέχει μια περίληψη και σύντομη ανάλυση των ζητημάτων ποιότητας που προκύπτουν κατά τη διαδικασία κατασκευής των σφυρηλατημένων προϊόντων από την προοπτική της εποπτείας του εξοπλισμού, ειδικά την ανάλυση της τήξης των υλικών και των μη μεταλλικών εγκλεισμάτων, συμπεριλαμβανομένης της κατανόησης των προτύπων, της ερμηνείας των διαδικασιών παραγωγής και των στοιχείων κατασκευής, της αναγνώρισης των εγχώριων νέων διαδικασιών και τεχνολογιών και της εκ νέου εκμάθησης των επαγγελματικών θεμελίων της επιστήμης των υλικών, με σκοπό τη βελτίωση του ποιοτικού ελέγχου της κατασκευής σφυρηλατημένων προϊόντων ακροφυσίων. 1. Εισαγωγή Τα σφυρηλατημένα ακροφύσια συνήθως φέρουν διάφορα μηχανικά φορτία και μπορούν να αντέξουν υψηλές θερμοκρασίες και υψηλή πίεση, οπότε οι απαιτήσεις για τα σφυρηλατημένα τους ακροφύσια είναι επίσης πολύ [...]

Πρόσφατα αποστολή σε έργα της Μέσης Ασίας

Η διαδικασία κατασκευής των σφυρηλατημένων δακτυλίων προστασίας κινητήρα

Μελέτησε τη διαδικασία θερμής σφυρηλάτησης, τη διαδικασία επεξεργασίας στερεού διαλύματος και τη διαδικασία ενίσχυσης της υδραυλικής διόγκωσης εν ψυχρώ παραμόρφωσης του δακτυλίου συγκράτησης κινητήρα 1Mn18Cr18N, καθόρισε τις παραμέτρους της τεχνικής διαδικασίας και τελικά παρήγαγε τα απαιτούμενα σφυρήλατα δακτυλίου συγκράτησης. Ο προστατευτικός δακτύλιος ενός ηλεκτροκινητήρα υψηλής αντοχής 20MW με υπερυψηλή ταχύτητα αποτελεί βασικό εξάρτημα του κινητήριου κινητήρα στην αντλία αναπλήρωσης του εθνικού έργου εντοπισμού βασικού εξοπλισμού - του έργου αγωγού φυσικού αερίου West-East. Το κλειδί για την επίλυση της διαδικασίας εντοπισμού αυτού του ηλεκτροκινητήρα είναι κατά πόσον μπορεί να παραχθεί μαζικά στην εγχώρια αγορά. Λόγω των υψηλών τεχνικών απαιτήσεων και της δυσκολίας κατασκευής του [...]

Πρόσφατα αποστολή σε έργα της Μέσης Ασίας

Συζήτηση σχετικά με την απευθείας σύνδεση εξαρτημάτων σωλήνων στο σχεδιασμό αγωγών

Η διαδικασία σχεδιασμού σωληνώσεων συχνά συναντά εξαρτήματα σωληνώσεων σε άμεση σύνδεση. Αξίζει να διερευνηθεί ποιοι παράγοντες πρέπει να ληφθούν υπόψη για την απευθείας σύνδεση εξαρτημάτων σωλήνων. Ακολουθούν δύο πτυχές για να αναλυθεί κατά πόσον τα εξαρτήματα σωληνώσεων μπορούν να συνδεθούν απευθείας μεταξύ τους. 1. Η απόσυρση του μπουλονιού πρέπει να ληφθεί υπόψη για την απευθείας σύνδεση Αυτό το μέρος της συζήτησης είναι κατά πόσον η φλάντζα WN μπορεί να συνδεθεί απευθείας με το tee, τον μειωτήρα, τον αγκώνα, το μήκος του μπουλονιού στον πίνακα 1 είναι να ληφθεί υπόψη το μήκος του HG20615-2009 συν 20 mm περιθώριο λειτουργίας, χωρίς να ληφθεί υπόψη η [...]

Πρόσφατα αποστολή σε έργα της Μέσης Ασίας

Μελέτη ανίχνευσης διαρροών σε σωληνώσεις διανομής αερίου με αστοχία σύνδεσης φλάντζας

Η έγκαιρη ανίχνευση διαρροών είναι σημαντική για τη συντήρηση και τη διαχείριση των συστημάτων σωληνώσεων διανομής αερίου. Λαμβάνοντας υπόψη την ασφάλεια και τη στεγανότητα των συστημάτων σωληνώσεων, η φθορά των φλαντζών και τα χαλαρά σπειρώματα είναι κοινές αιτίες διαρροής αέρα από τις επιφάνειες στεγανοποίησης των φλαντζών. Στην παρούσα εργασία προτείνεται μια πειραματική μελέτη της διαρροής σε αγωγούς διανομής αερίου λόγω αστοχίας σύνδεσης φλάντζας με βάση την τεχνολογία ακουστικής εκπομπής. Τα πειραματικά αποτελέσματα δείχνουν ότι οι χαρακτηριστικές συχνότητες των σημάτων διαρροής ακουστικής εκπομπής (ΑΕ) που οφείλονται σε βλάβη φλάντζας φλάντζας και χαλάρωση σπειρώματος συγκεντρώνονται στα 65-72 kHz και ο προτεινόμενος αλγόριθμος SVM με συνάρτηση πυρήνα RBF μπορεί να επιτύχει [...]

elΕλληνικά